Bezpieczeństwo danych

Zapewnienie bezpieczeństwa danych to zagadnienie wymagające zastosowania mechanizmów ochronnych na różnych poziomach.

Począwszy od nadmiarowych nośników przechowujących bieżące dane, przez zabezpieczenie systemów przed niepowołanym dostępem, fizyczne zabezpieczenie infrastruktury i szkolenia personelu, a kończąc na systemach kopii zapasowych i archiwizacji.

Zbiory danych powstające w procesie prowadzenia działalności zawierają nie tylko informacje strategiczne nt. funkcjonowania danego biznesu, ale też dane klientów, często poufne. Stosowanie odpowiednich zabezpieczeń (organizacyjnych, fizycznych i programowych) chroniących przed wyciekiem lub utratą danych staje się więc synonimem profesjonalizmu i odpowiedzialności.

Co oferujemy?

Audyt bezpieczeństwa

W ramach audytu określimy aktualny stopień zabezpieczeń, wskażemy elementy wymagające poprawy i sformułujemy konkretne sugestie rozwiązań.

Wdrażanie systemów przechowywania danych i kopii zapasowych

Projektujemy i wdrażamy rozwiązania backupowe chroniące przed uszkodzeniem nośników, kradzieżą, sabotażem oraz błędami użytkowników (w tym atakami ransomware).

Opracowanie PBI

Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest dokumentem określającym zasady przetwarzania danych, w tym ich przechowywania i archiwizacji oraz wszelkie związane z tym procedury.

Szkolenia personelu

Możemy przeprowadzić szkolenia pracowników Klienta w zakresie bezpieczeństwa danych, poufności i ochrony danych osobowych.

Jak dbamy o Twoje dane?

  • wielodyskowe macierze RAID w systemach składujacych dane (zabezpieczenie przed awarią pojedynczego nośnika)
  • zasilacze UPS, a w uzasadnionych przypadkach dwustopniowe systemy zasilania awaryjnego dla systemów składujących dane (zabezpieczenie przed utratą lub uszkodzeniem danych w wyniku awarii zasilania)
  • kilka niezależnych systemów backupowych
  • szyfrowanie nośników w systemach przechowujących dane oraz szyfrowane kopie zapasowe
  • wdrożenie zasady 3-2-1 (przynajmniej trzy niezależne kopie, na dwóch różnych nośnikach, z czego jeden znajduje się w innej fizycznej lokalizacji)
  • dopasowanie czasu i częstotliwości wykonywania kopii do charakterystyki systemu (uwzględnienie parametrów RTO i RPO)
  • prowadzenie dokumentacji kopii zapasowych
  • okresowe testy odtworzeniowe

Korzystamy z urządzeń i doświadczenia producentów sprawdzonych i skutecznych rozwiązań.

Menu