Outsourcing IT dla Twojej firmy

Termin outsourcing jest złożeniem trzech słów: outside resource using, co tłumaczymy jako "korzystanie z zewnętrznych zasobów".

W odniesieniu do biznesu oznacza to przekazywanie zewnętrznym podmiotom realizacji funkcji, zadań i procesów pomocnicznych względem głównej działalności firmy. Szeroko pojmowana informatyka jest obszarem, w którym taka strategia jest stosowana najczęściej.

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci to nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Henry Ford, 1923r.

Zakres obsługi informatycznej

 • konserwacje i naprawy sprzętu
 • zarządanie serwerami i urządzeniami sieciowymi
 • wsparcie realizowane zdalnie lub stacjonarnie
 • doradztwo w zakresie właściwego wyboru, zakupu i instalacji sprzętu komputerowego
 • backup i szyfrowanie danych
 • inwentaryzacja licencji oprogramowania
 • projektowanie i wdrażanie sieci (w tym też instalacja okablowania i infrastruktury pasywnej)
 • konfiguracja (przygotowanie do pracy nowych komputerów, urządzeń sieciowych...)
 • bieżące aktualizacje (systemów operacyjnych, baz danych, oprogramowania użytkowego)
 • ciągły nadzór i monitorowanie (serwerów, stanowisk roboczych i urządeń sieciowych)
 • zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne
 • optymalizacja wydajności sprzętu i oprogramowania
 • wdrażanie zabezpieczeń
 • opracowanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa informacji

Modele współpracy

Dostosowujemy się do potrzeb Klientów. Możemy świadczyć usługi na podstawie stałej umowy uzupełniając w określonym zakresie lub całkowicie przejmując rolę działu IT w firmie. Możemy również pomagać doraźnie, gdy akurat tego potrzebujesz.

Pomoc doraźna

Realizujemy zgłoszenia na żądanie Klienta. Bez abonamentu, stałej umowy, ale też bez gwarantowanego czasu reakcji.

Wariant odpowiedni dla małych firm.

Outsourcing częściowy

Umowa opieki informatycznej obejmująca ciągły monitoring krytycznych elementów infrastruktury oraz określoną liczbę godzin w ciągu miesiąca z możliwością wykupienia dodatkowych w razie potrzeby.

Gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie w godzinach pracy. Doskonała opcja dla średniej wielkości firm oraz jako wsparcia dla istnejących działów IT.

Outsourcing pełny

Wsparcie bez limitu godzin i zgłoszeń, pełny zakres usług, gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie.

Wariant zapewniający największy komfort obsługi IT.

Umowa projektowa

Realizacja konkretnych zadań w określonym czasie na podstawie podpisanej umowy.

W ten sposób realizujemy zazwyczaj wdrożenia rozwiązań sieciowych, systemów kopii zapasowych, monitoringu wizytjnego i kontroli dostępu, audyty IT czy opracowanie polityki bezpieczeństwa danych.

Obszar działania

Usługi outsourcingu IT świadczymy przede wszystkim w obrębie powiatów: chojnickiego, człuchowskiego, bytowskiego, starogardzkiego, tczewskiego, kościerskiego, kartuskiego, gdańskiego, tucholskiego, świeckiego, bydgoskiego, sępoleńskiego, szczecineckiego, drawskiego oraz wałeckiego.

Dlaczego my?

Jasne warunki

Transparentna umowa i przejrzyste zasady współpracy. Zawsze otrzymasz od nas jasną informację o kosztach i czasie realizacji.

Czas i zasoby

Powierzając nam opiekę nad kluczową infrastrukturą możesz zoptymalizować koszty poprzez zrezygnację z tworzenia własnego działu IT lub przekierowanie jego zasobów do innych zadań.

Audyt IT

Na początku współpracy przeprowadzamy audyt Twoich zasobów IT zwieńczony raportem, w którym poza aktualną kondycją wskazujemy zalecenia, możliwości rozwoju i sposoby na poprawę bieżącej funkcjonalności.

Doświadczenie

Przez ponad 15 lat pracy dla różnych Klientów widzieliśmy już wiele infrastruktur i rozwiązaliśmy setki złożonych problemów. Dzięki temu potrafimy sprawniej i skuteczniej reagować na zgłoszenia niż dowolny technik mający doświadczenie ograniczone tylko do jednego środowiska.

Menu