Monitoring, kontrola dostępu i automatyka budynkowa

Systemy monitoringu wizyjnego oraz kontroli dostępu stanowią jeden z filarów bezpieczeństwa budynków firmowych i obiektów użyteczności publicznej.

Dodatkowo, zyskujące na popularności pozostałe systemy IoT i Smart Home znajdują praktyczne zastosowanie nie tylko w gospodarstwach domowych, ale również w firmach.

Zintegrowane systemy łączące kamery monitoringu z kontrolą dostępu i automatyką budynkową realnie zwiększają bezpieczeństwo osób i mienia, poprawiają komfort oraz przyczyniają się do wymiernych oszczędności (np. poprzez optymalizację zużycia energii i sterowanie ogrzewaniem/wentylacją).

Obszary działania

Monitoring wizyjny IP

Pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo osób i mienia. Wysokiej jakości obraz pozwala na rejestrację wszystkich istotnych szczegółów.

System rozbudować można o mechanizmy inteligentnej analizy obrazu - detekcja ruchu i klasyfikacja obiektów, liczenie osób, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.

Kontrola dostępu

Centralnie zarządzany system umożliwiający identyfikację osób na podstawie różnych mechanizmów (stosowanych pojedynczo lub łącznie) - kodów liczbowych, kart dostępu lub danych biometrycznych.

Może być stosowany do strefowego zabezpieczenia pomieszczeń lub jako składnik systemu kontroli czasu pracy (RCP).

Wideodomofony modułowe

Mogą być częścią systemu KD (kontoli dostępu), świetnie integrują się również z monitoringiem IP.

Automatyka budynkowa

Kontrola oświetlenia, sterowanie rolet, bram i zaworów, zarządzanie ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją, monitorowanie parametrów środowiskowych (temperatury i wilgotności, wczesne wykrywanie zalania, dymu, czadu), produkcji PV, zużycia mediów (energii elektrycznej, wody, gazu).

Zdalne zarządzanie

Dostęp zdalny za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej lub z poziomu przeglądarki.

Podgląd obrazu z kamer, dziennki kontroli dostępu, parametry pracy i sterowania poszczególnych układów dostępne w każdym miejscu i czasie.

Automatyzacje

Tworzenie automatycznych reguł, np. zamykanie rolet po uruchomieniu projektora, odpowiednie obniżenie temperatury i zwiększenie wentylacji w sali konferencyjnej wraz ze wzrostem ilości osób, redukcja ogrzewania po godzinach pracy i jego załączenie przed otwarciem kolejnego dnia.

Korzystamy z urządzeń i doświadczenia producentów sprawdzonych i skutecznych rozwiązań.

Menu